دستیار پارکینگ

سیستم دستیار پارکینگ سیستم های فعال پارکینگ با نام سیستم های دستیار پارکینگ نیز شناخته می شوند. آن ها شکل پیچیده سیستم کمک پارکینگ هستند و...

کمک پارکینگ

کمک پارکینگ (کمک پارک) کمک پارکینگ ها (کمک پارک) سیستم های پیشرفته دستیار راننده هستند که برای راحت تر پارک کردن طراحی شده اند. این سیستم ها...

دستیار حفظ لاین

دستیار حفظ لاین سیستم دستیار حفظ لاین به رانندگان کمک می کند تا به صورت سهوی از لاین خارج نشوند. تفاوتی بین سیستم های بدون کمک فرمان (“هشدار خروج...

سیستم های ترمز اضطراری

سیستم های ترمز اضطراری سیستم های ترمز اضطراری یک فناوری پیشرفته از سیستم های کمک–راننده هستند که فاصله تا سایر وسایل نقلیه را کنترل می کنند. کارکرد سیستم های ترمز...

دستیار تغییر لاین

دستیار تغییر لاین دستیار تغییر لاین قادر به جلوگیری از موقعیت های خطرناک در حین تغییر لاین ودر نتیجه کاهش خطر تصادف است. کارکرد دستیار تغییر لاین مانند سیستم...

تشخیص علامت ترافیک

تشخیص علامت ترافیک تشخیص علامت ترافیک، یک سیستم کمک راننده پیشرفته است که می تواند علائم جاده ها را تشخیص داده و اطلاعات مربوطه را در اتومبیل...
- Advertisement -

جدیدترین ها