دستیار تغییر لاین

دستیار تغییر لاین قادر به جلوگیری از موقعیت های خطرناک در حین تغییر لاین ودر نتیجه کاهش خطر تصادف است.


کارکرد

دستیار تغییر لاین مانند سیستم هشدار خروج از لاین، از خانواده سیستم های دستیار لاین استدر حالی که سیستم هشدار خروج از لاین با دوربین جلویی کار میکند، دستیار تغییر لاین مبتنی بر سیستم راداری در پشت اتومبیل است.

سیستم مبتنی بر دو سنسور راداری در قسمت انتهایی پشت اتومبیل است که به صورت پیوسته ناحیه قطری و کناری پشت اتومبیل را کنترل می کنداگر سیستم تشخیص دهد که اتومبیل ها در نقطه کور هستند یا درحال نزدیک شدن سریع از پشت هستند، راننده را با یک علامت نوری مثلا در آینه بغل ها آگاه می سازد.

اگر راننده ای نشانگر چشمک زن را برای تغییر لاین فعال کند، سیستم می تواند یک هشدار صوتی و یا لمسی برای جلب توجه راننده به خطر احتمالی ارائه می دهد.


ایمنی

به عنوان یک سیستم ایمنی فعال، دستیار تغییر لاین به جلوگیری از تصادفات با دوری از محیط های خطرناک در حین تغییر لاین تا حد ممکن کمک می کندبا انجام این کار، این سیستم مشارکت مهمی در کاهش آمار تصادفات با وجود افزایش ترافیک جاده ها داشته است.

دستیار تغییر لاین دستیار تغییر لاین قادر به جلوگیری از موقعیت های خطرناک در حین تغییر لاین ودر نتیجه کاهش خطر تصادف است.

منبع: تیم کارلَکس

وظیفه خود دانسته ایم، تا به مشتریان خود بهترین خدمات را ارائه دهیم.

ما در ایران، روزانه به مشتریان و همکارانمان بهترین ها را  ارائه می دهیم و در کوتاه ترین زمان در یکی از تعمیرگاه های آنلاین کارلکس کلیه نیازهای مرتبط با اتومبیل را در اختیار آن ها می گذاریمبا کارلکس کارت درنهایت شما می توانید با مشکلات در تعمیرگاه ها خداحافظی کنید : بدون جستجو خسته کننده برای تعمیرگاه تخصصی، بدون نگرانی و مذاکره قیمت ها و پرداخت اضافی. ما به شما عزیزان یک روند شفاف و  نظارتی مطمئن به کلیه مراحل تعمیر خودروی را تضمین می کنیم.