تعمیر گیربکس اتوماتیک

تعمیر گیربکس اتوماتیک، در کل به دو روش متفاوت تقسیم می شود . تعمیرات مکانیکی گیربکس و تعمیرات الکتریکی گیربکس برای اقدام به تعمیر کردن در هر دو روش رعایت مواردی احتیاطی ضروری است .

بکسل کردن

چون برای روغن کاری نمودن گیربکس اتوماتیک ، باید خودرو در حالت روشن باشد ، پس در حین بکسل نمودن ، از بالا بودن چرخ های جلویی ماشین مطمئن باشید . اگر امکان این کار به هر دلیل میسر نبود ، شرایطی را می توان رعایت کرد تا عمل بکسل کردن امکان پذیر بشود :

 • حداکثر مسافت باید از پنجاه کیلومتر تجاوز نکند .
 • حداکثر سرعت باید از پنجاه کیلومتر بر ساعت تجاوز نکند .
 • وضعیت دنده باید در حالت خلاص بودن قرار بگیرد .
 • باید خودرو در سطح افق ، با حداکثر زاویه ای برابر با پنج درجه باشد .
 • اگر امکان این عمل ممکن بود ، چرخ های پشتی بالا بروند .

تعمیرات مکانیکی گیربکس

 • به هیچ دلیلی اقدام برای خاموش کردن موتور ، در مسیر سرازیری نکنید .
 • فکر روشن کردن با روش هل دادن را به کل فراموش کنید ، چون در این خودروها این اتفاق ممکن نیست .
 • وقتی گیربکس را برای روی زمین گذاشتن آماده می کنید ، از بودن حفاظ روی آن مطمئن باشید .
 • استفاده از کانکتور ها برای جابجا نمودن ، یکی از اشتباهات پر ریسک است .
 • استفاده از اتصالات نیز مانند مورد قبل ، کاملا ممنوع است .
 • با استفاده از ابزار مخصوص ، قبل از آن که اقدام به پیاده شدن گیربکس شود ، موقعیت تورک کنورتور تثبیت شده باشد .
 • باید دقت شود که پین راهنما ، زمانی که مشغول جا زدن گیربکس هستیم ، حتما بیرون آورده شده باشد .
 • زمان باز کردن ، در حین تعمیرات و موقع بستن گیربکس باید احتیاط های لازم را در نظر داشت ، تا هیچگونه آشغالی داخل آن نرود .

تعمیر گیربکس اتوماتیک |‌کارلکس |‌ تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک | تعمیرات گیربکس | تعمیرگاه کارلکس |‌carlax

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک خود را تنها به متخصصان این کار بسپارید .

تعمیرگاه تخصصی  گیربکس اتوماتیک  ایران در کارلکس گرد هم آمده اند.

تعمیر گیربکس اتوماتیک.

منبع: کارلَکس carlax.ir