تعمیر بلوک گیربکس

گیربکس ها از چند بلوک مختلف ، طراحی و ساخته می شوند . بلوک هیدرولیک اصلی ، بلوک هیدرولیک کمکی ، صفحه بلوک های کمکی و اصلی ، به همراه یک صفحه اصلی که معمولا مابین آنها قرار دارد . برای تعمیر قطعات گیربکس ، باید چگونگی باز و بست نمودن آنها را دانست و با ابزارهای مخصوص انجام تعمیرات ، آشنایی کامل داشت . در این مقاله درباره تعمیر بلوک گیربکس بیشتر خواهید خواند.

تعمیر بلوک گیربکس | کارلکس | carlax | گیربکس اتوماتیک

طریقه صحیح باز شدن و بستن بلوک هیدرولیک گیربکس را مرور می کنیم که تا حدی با روند آن آشنا شوید :

بلوک هیدرولیک گیربکس

  • با کمک گرفتن از ابزار تنظیم سلکتور ، اقدام به باز کردن پیچ های نگهدارنده می کنیم . این پیچ ها شامل پیچ های پوسته ، پیچ های اصلی و سلکتور است .
  • با کج کردن بلوک هیدرولیک ، سوپاپ دستی را خارج نموده و سر سیم های شیر برقی باز می شوند . در این مرحله باید سلونوئید والو ها را علامت گذاری نیز کرده باشیم .
  • شیر حرارتی و اورینگ ها ، از محل خود خارج می شوند .
  • اقدام به جدا کردن صفحه کور کن از بلوک می کنیم .
  • مقسم فرعی از مقسم جریان جدا می شود .

تعمیرات تخصصی بلوک گیربکس اتوماتیک خود را تنها به متخصصان این کار بسپارید .

تعمیرگاه تخصصی  گیربکس اتوماتیک  ایران در کارلکس گرد هم آمده اند.

تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک.

منبع: کارلَکس carlax.ir